KONTAKT

 ZBIORowa KOMunikacja W mieście ŁODZI 
www.komunikacjazbiorowa.pl
@: kontakt@komunikacjazbiorowa.pl
gg: 17689209 

Adres do korespondencji:
skrytka pocztowa nr 24
90-455 Łódź 8